Er atombomber eller klimakrise den største trusselen mot menneskeheten? Det spørsmålet ønsker vi ikke å få svar på.