foto
Stadig flere går i fjellet og det skaper utfordringer. Fjellområder tilrettelegges med merkede stier, bruer over elver og turisthytter med servering. Men det må gå en grense for hvor mange inngrep naturen tåler før den mister sitt urørte preg. Kanskje det er nok hytter og røde T'er i fjellet nå? skriver vår kommentator. Foto: Richard Sagen, Foto: ©RICHARD SAGEN, Adresseavisen, +47 95198665

Er det fjell nok til alle?