Selvsagt kan nasjonal kulturpolitikk utøves andre steder enn i hovedstaden.