foto
Vi registrerer at AtB holder det de lovte og justerer busstilbudet etter respons fra publikum. Foto: Morten Antonsen

Godt at AtB lytter til frustrerte passasjerer