Etter å ha blitt overkjørt av statsminister Jens Stoltenberg i striden om utbygging av Goliat-feltet, valgte miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) å overkjøre sin egen fagetat for å få stoppet Kjell Inge Røkkes drømmevilla i Asker.