Norge har ventet lenge med å anerkjenne Palestina som en egen stat. Nå kan Norge komme til å gjøre det, sammen med flere europeiske land. Da får anerkjennelsen større effekt.

143 av FNs 193 medlemsland har anerkjent Palestina som en uavhengig stat. Sverige anerkjente Palestina allerede for ti år siden. Norge har foreløpig ikke gjort det, selv om både dagens regjering og den forrige har gått inn for en tostatsløsning.

Nå ligger det an til en endring. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sa i slutten av april at en slik anerkjennelse kunne komme i løpet av våren. Nå er det snart sommer, og vi håper anerkjennelsen kommer fort.

Utenriksministeren har sagt at en norsk anerkjennelse vil skje i samarbeid med flere andre land. De siste dagene er det blitt klart at EU-land som Spania, Irland og Slovenia forbereder seg på å anerkjenne Palestina. Norge vil nok gå sammen med disse landene og kanskje flere.

Norges anerkjennelse vil komme sent, men det kan ha vært en klok strategi å vente, slik at flere europeiske land gjør det samtidig. Da vil anerkjennelsen få mye større slagkraft enn om Norge hadde gjort det alene.

Vi er enig i det Eide har sagt til NTB: Å anerkjenne Palestina som en stat er et virkemiddel Norge kan bruke én gang. Når vi gjør det, må vi vite at det kan ha effekt. Det er også bra at Eide har understreket at Norge ikke vil ha en «Hamas-stat», men én palestinsk stat som er ledet av de palestinske selvstyremyndighetene.

Palestina har i dag observatørstatus i FN, men er ikke medlem. Da FNs hovedforsamling diskuterte Palestina-spørsmålet fredag, ble Palestinas status kraftig oppgradert. Støtten til palestinernes krav om en egen stat blir stadig sterkere.

Å anerkjenne Palestina er først og fremst en symbolsk handling, men også symboler er viktige. Dessverre viser Israels regjering ingen tegn verken til å ville avslutte den grusomme krigen i Gaza eller å gi tostatsløsningen en sjanse. Norge må sammen med resten av verden likevel fortsette å arbeide for en fredelig løsning, både nå og på lang sikt.