Vi ønsker oss uavhengig informasjon, om hvordan klær belaster miljøet. Denne informasjonen kan danne grunnlag for miljøkrav ved offentlige innkjøp av arbeidsklær, skriver MDG-politikere. Foto: Privat

Miljøpolitikk inspirert av de eldre