Stadig dukker det opp nye teorier blant skolerte teologer og mer eller mindre seriøse synsere som skaper debatt, men også ny innsikt i hvem den historiske Jesus egentlig var, hva han ville og hvor pålitelig det er, alt det som er skrevet om ham.