Franskmenn og andre søreuropeere kan ikke fortsette å reise som gratispassasjerer gjennom Europa.