foto
Politisk kontroll over strømprisene Fakkelaksjon tirsdag 15. februar på torget i Trondheim, del av en landsomfattende fakkelaksjon. Foto: Jan Langhaug

Å kreve billigere strøm har lite for seg