foto
Arbeidsmiljøloven brytes daglig i trønderske grunnskoler. Én av tre lærere sier i undersøkelsen at de har blitt utsatt for slag/spark eller mottatt trusler på jobb det siste året, skriver tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Foto: Privat

Trønderske kommuner bryter arbeidsmiljøloven