foto
Så unnskyld, kjære barn. Unnskyld for at vi ikke tilbyr trygghet, varme eller vennlighet. Slik at dere kan leke slik barn bør, skriver debattanten. Foto: katrin glatz brubakk

Lekens brutalitet i en flyktningeleir