foto
Utkast til nytt fylkeshus i Steinkjer Foto: Trøndelag fylkeskommune

To nye fylkeshus gir feil signal