foto
For oss som arbeider i turnusbaserte tjenester, vil dette gi oss 76 øre i timen. Jobber man 100 prosent stilling, vil man gå opp 26,98 kroner i uka, skriver debattanten. Foto: Sandra Skillingsås

Hurra! Vi får 76 øre mer i timen!