foto
Asko i Trondheim har begynt å ta i bruk hydrogendrevne lastebiler. I dette innlegget snakker Asko-sjefen i Midt-Norge for hydrogendrevne godstog. Foto: Morten Antonsen

Nullutslipps godstransport innen 2026 er mulig