foto
Illustrasjonen viser byplankontorets «strategikart» med forslag til utvikling av Trondheim fram mot 2050. Det viser samtidig hvordan Rotvolljordene gjennomskjæres av transportkorridorene og ligger som en siste rest av landbruksareal innenfor byggesonen. Foto: Pir II AS

Hvorfor boliger på Øvre Rotvoll er et godt miljøvalg