foto
Hvis man gjør valg av egenskaper hos embryo og foster kun til et spørsmål om «kvinnens valg» og «rett til informasjon», har man allerede sagt ganske mye om hvordan man vil bruke de fremtidige mulighetene som oppstår, skriver Øyvind Håbrekke. Foto: Kim Nygård

Fremtiden starter nå