Etter to år med unntakstilstand kan norske skoleelever igjen forberede seg til eksamen. Nå innføres det en ny eksamensform. Det er en spennende utvikling.