Forsvaret har i en årrekke gjennomført ulovlige kontroller av unge som skal avtjene førstegangstjenesten. Det har skjedd i tett samarbeid med folk i politiet. Slik praksis svekker tilliten til begge etatene.