Da Kvinnefronten ble danna for 50 år siden, så verden ganske annerledes ut for jenter og kvinner. I 1972 var det var kriminelt å ta abort, med mindre en lege kunne påvise at den gravide satte liv og helse på spill. De som hjalp til med et abortinngrep og ble oppdaga, kunne bli straffa for det.

Kvinnefronten sto sammen med andre kvinneorganisasjoner på 70-tallet: Nyfeministene, Norsk kvinnesaksforening og flere for å få innført selvbestemt abort. Loven ble innført i 1978. Det er vi stolte av å ha bidratt til! I 1972 fantes det nesten ikke barnehager. Uten Kvinnefrontens og andre kvinneorganisasjoners engasjement i barnehageaksjoner over hele landet, hadde vi nok ikke hatt full barnehagedekning i dag.

I 1972 var ca. 20 prosent av kvinnene i Norge i lønna arbeid eller under utdanning. Det betydde at 80 prosent stort sett var prisgitt sin mann for å få penger til det familien trengte. Lønnsforhandlingene foregikk på stuene i de tusen hjem, hvor mannen var arbeidsgiver og kvinnene var arbeidstaker uten rettigheter. Som et apropos, kan nevnes at 20 prosent av kvinnene i Saudi Arabia har lønna arbeid i dag.

Kvinnefronten har helt fra begynnelsen vært veldig opptatt av at kvinner skal ha ei lønn å leve. Vi har kommet mye lenger, men er fortsatt ikke i mål. I 1972 var åtte prosent av representantene på Stortinget kvinner, og sju prosent av representantene i kommunestyrene, den samme kvinnerepresentasjon som Qatar har i parlamentariske organer i dag. Noe å tenke over.

 I dag er 45 prosent av representantene på Stortinget kvinner, og det samme i kommunestyrene. Kvinnefronten tar noe av æra for at kvinnerepresentasjonen i folkevalgte organer har gått vesentlig framover.

Kvinnefronten er i dag en 50-åring med mange medlemmer i alle aldre over hele landet. Vi er en radikal kvinneorganisasjon, som i femti år har stått på for å bedre de kollektive godene for kvinner i Norge. I Trondheim er vi en del av fellesskapet på Feministhuset, som har som sitt valgspråk: «Den sterkaste kvinna i verda er ho som står saman med andre».

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe