Rullestolbruker Brynjulf Flasnes fikk avslag da han søkte om støtte til løftesele for fritidsaktiviteter. Slike aktiviteter er ikke en del av dagliglivet, ifølge folketrygdlovens bestemmelser.