Mens internasjonal vinteridrett preges av snømangel, snør det mer enn på lenge, også i amerikansk film.