Verken nasjonal eller internasjonal forskning viser at en lovfesting av maksimalt elevantall pr. lærer vil gi en bedre skole. Så hvorfor foreslår regjeringen nettopp det?