Rett, galt og alternative fakta – hvordan skal vi forholde oss til dagens nyhetsbilde?