Endelig ser våren ut til å komme. Vinteren har vært lang og kald. Med våren kommer våronn, liv, grøde og grønt. Men på et stadig mindre areal hvert år skal det dyrkes korn, gras og annen mat.