Jeg slutter ikke å undre meg over hvordan britiske velgere lar markedet få grepet på deres offentlige helsevesen. National Health Service har vært verdens mest kostnadseffektive og rettferdige helsetjeneste – og i sin tid modell for den norske.