Onsdag kan Roy Jacobsen få en av verdens viktigste litteraturpriser. Det har det ikke vært mye norsk styr om.