foto
Oslo 20200311. Politidirektør Benedicte Bjørnland (bildet) og beredskapsdirektør Tone Vangen holder en pressebrief i Politidirektoratet om status for politiet som følge av utbredelsen av koronaviruset. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Viktig varsko fra politidirektøren