Det må tas grep så norsk innhold ikke forsvinner i strømmen.