Det er en kulturell avgrunn mellom det profesjonelle norske kulturlivet og landets fylkespolitikere. Det viser høringsuttalelsene om forslaget til regionreform.