foto
Minst 650 millioner kroner er siste anslag for oppgraderingen av selve hoppanlegget i Granåsen. Foto: Simen Kvarstad

650 millioner til en døende sport. Det er mye penger