Midt-Norge er i ferd med å bli en nålepute av vindturbiner. Og mer kan det bli. Kraftbransjen er utbyggingskåt.