Tillit skapes gjennom korrekt håndtering av reglene om taushetsplikt.