Selv om verden langt ifra er likestilt, er det mange områder i samfunnet hvor kvinner er likestilt med menn.