Flertallet av våre rikspolitikere er enige om at vår kulturarv og våre naturperler må bevares, men de er i liten grad villig til å bruke penger på det.