Ved å stå opp frå dei døde viser Jesus oss ein ny veg. Ein veg til eit liv som anerkjenner vår neste: kjønn, legning, rase, funksjon, nasjonalitet og tru.