Det skjedde i de dager at det utgikk befaling fra keiseren om at hele verden skulle innskrives i manntall, og deretter holde seg der de var innskrevet.