Norsk Landbrukssamvirke har gjort undersøkelser som viser at nordmenn flest er godt fornøyd med vareutvalget i matbutikkene.