Etableringen av den nye kampflybasen på Ørlandet fører til at flere hundre ørlendinger mister hjemmet sitt.

Flere bønder mister også arbeidsplassen og slektsgården. De berørte må forhandle med Forsvarsbygg, og frustrasjonen og misnøyen er stor. Lokalsamfunnets statlige motpart har ikke klart å håndtere denne krevende oppgaven godt nok.

De første flyene kommer til høsten neste år. Ørland, Fosen og Trøndelag kjempet iherdig for at jagerflyene skulle bli plassert her og ikke i Bodø. Etableringen betyr mye for lokalsamfunnet og landsdelen og var et riktig valg for forsvaret av Norge.

Så langt er «alle» enige. Baksiden av medaljen er at F-35 flyene bråker dobbelt så mye som de gamle F-16-flyene. Etter mye frem og tilbake når det gjelder avgrensning av støysoner, er det nå 175 bolighus som må fraflyttes. Ytterligere 800 hus må støyisoleres.

Forsvarsbygg tilbyr seg å erstatte bare det de kaller bofunksjonen. Det betyr at driftsbygninger og uthus ikke blir erstattet. I tirsdagens «Brennpunkt» på NRK gikk det frem at 79 prosent av dem som hadde akseptert tilbudet fra Forsvarsbygg, ikke er fornøyd, enten med prisen eller prosessen. Mange sier at de har godtatt en avtale for å bli ferdig med saken eller fordi de følte seg presset.

I flere konflikter har Forsvarsbygg gitt etter først når de ble tvunget til det. Det gjelder både utvidet støysone, erstatning for barneskolen og en privat barnehage. Lokalsamfunnet har etterlyst mer entydige spilleregler for forhandlingene og større vilje til å besvare spørsmål og henvendelser.

Forsvarsbygg vil rive hus som blir innløst. Her bør de vise fleksibilitet, særlig når det gjelder hus som har kulturhistorisk verdi.

Etableringen av en oppgradert kampflybase har en prislapp på nesten åtte milliarder kroner. Kjøp av flyene beløper seg til 70 milliarder med en såkalt levetidskostnad på 261 milliarder. Dette illustrerer omfanget og den nasjonale betydningen. Da er det beklagelig at ikke Forsvarsbygg, på vegne av storsamfunnet, kan opptre mer imøtekommende. Ørlendinger flest er positive til utbyggingen. Derfor bør unødig konflikt unngås.

I en forhandlingssituasjon er det naturlig at det ikke uten videre deles ut milde gaver, og vi har forståelse for at Forsvarsbygg har definerte oppgaver. Men det hadde kostet lite å vise større raushet, forståelse og tilstedeværelse. Mange er misfornøyd med det økonomiske oppgjøret, men enda flere er oppgitt over hvordan de blir behandlet. Fortsatt er det 136 huseiere som ikke har gjort avtale. Fortsatt har Forsvarsbygg mulighet til å gjøre det bedre på Ørlandet.