Etableringen av den nye kampflybasen på Ørlandet fører til at flere hundre ørlendinger mister hjemmet sitt.