At investeringsbanken Lehman Brothers gikk over ende i New York i september, gir nytt skolekjøkken på Mælan skole i Rissa. Det er finanskrisens ringvirkninger på norsk.