Gode gang- og sykkelveier er helt avgjørende for trafikksikkerheten. Da må noen gi avkall på en bit av hagen.