Små og usentrale kommuner sliter oftere med å oppfylle lovpålagte oppgaver enn store kommuner. Det bør legges til rette for færre og større kommuner enn i dag.