Folk som ikke har penger til mat, skal få øyeblikkelig hjelp. Det er helt uakseptabelt at at brukere ikke har fått den hjelpen de trenger til rett tid.