foto
Det som plager meg, er at NTNU kaller oss «fast ansatt» i statistikken for å skjule midlertidigheten, skriver seniorforskeren ved NTNU i dette innlegget. Foto: Privat

Fra en forsker i «midlertidig fast» stilling ved NTNU