foto
Familier med barn med nedsatt funksjonsevne forteller ofte om en kamp med hjelpeapparatet, hvor de kontinuerlig må rettferdiggjøre at de har behov for hjelp fra de offentlige, skriver kronikkforfatterne. Foto: Shutterstock (illustrasjon)

Vegards historie er dessverre altfor gjenkjennbar