foto
Foto: Arbeidstilsynet

Vi må ha nulltoleranse for seksuell trakassering