foto
Trøndersk matmanifest i februar 2011. - Jeg leser gjennom punktene og noterer meg at det i alle fall er mange det går av å hake av for i 2021, skriver kronikkforfatter. Foto: Kjell A. Olsen

Bare et papirark?