foto
Ditt svar i Adresseavisen var ikke tillitsskapende, tvert imot. Det frarøver oss håpet om at dere har forstått hvor mye det haster, skriver fastlegene i Trønderoppgjøret.

Trønderopprøret svarer helseministeren: Pasientkrisen er ditt ansvar