foto
Gunvor Nervold Antonsens treskulpturer til minne om en nedlagt hjørnesteinsbedrift på utstillingen Lorck Schive Kunstpris 2019. Foto: Espen Bakken

Prisen for kunsten