foto
Pensjonert psykiater Harald Reppesgård mener rusreformen ikke er god nok for å hjelpe de som trenger det. Foto: Andre Thorup

Forslaget til rusreform er ubrukelig